Werkwijze


Iedere mantelzorgsituatie is uniek


Tijdens een intakegesprek breng ik met de mantelzorger de situatie in kaart. We kijken samen wat er uitgezocht en geregeld moet worden, wat prioriteit heeft en wat de mantelzorger aan mij uit handen wil geven. Denk hierbij aan regeltaken en uitzoekwerk op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en inkomen. Vervolgens stel ik een plan van aanpak op, zodat het voor de mantelzorger duidelijk is welke vergoedingen en/of kosten erbij komen kijken. Gedurende het proces wordt de mantelzorger per mail en/of telefonisch op de hoogte gehouden. De mantelzorger behoudt te allen tijde de regie.

De hoofdtaak van een mantelzorgmakelaar is het overnemen van uitzoekwerk en regeltaken van mantelzorgers en zorgen dat de overige taken zo zijn georganiseerd dat de mantelzorger minder belast wordt.

Bekijk de pagina met voorbeelden om te zien wat ik zoal voor de mantelzorger kan betekenen.
Zie ook de pagina reacties voor ervaringen van klanten.

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie. Dit verplicht u tot niets.

Bedrijven kunnen een offerte op maat opvragen voor:
- mantelzorgspreekuur
- inschakelen mantelzorgmakelaar voor werknemers met mantelzorgtaken
- een advies voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS