Wat kan ik voor u doen?

Ik kan voor de mantelzorger aan de slag op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en inkomen.
Daarbij kan ik regeltaken overnemen, zaken uitzoeken, bemiddelen, coördineren, meedenken....


Een aantal voorbeelden:


  • organiseren van persoonlijke hulp op maat (zorgaanbieder, hulpmiddelen, vervoer, dagbesteding, respijtzorg, woningaanpassing)

  • begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WMO/Jeugdwet/Zorgverzekeringswet/WLZ

  • begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking

  • informatie geven welke zorg mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)

  • mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken

  • ondersteuning bij het proces om tot een PGB te komen

  • hulp bij het opmaken van zorgovereenkomsten

  • ondersteuning bij het invullen van formulieren

  • ondersteuning bij uw PGB-administratie

  • hulp bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift

  • contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, CAK, SVB..)

  • ondersteuning bij combinatieproblemen werk en zorg (verlofmogelijkheden/maatwerkoplossingen)


Ervaringen van klanten, zie blad 'reacties'

ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS