Kosten/vergoedingen


Kosten voor een mantelzorgmakelaar kunnen worden vergoed doorde zorgverzekeraar, gemeente, werkgever of uit het vrij besteedbaar bedrag in het PGB.

Steeds meer zorgverzekeringen vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar via de aanvullende verzekering. Zie bijgaand overzicht en/of check uw polis. Vergoedt de zorgverzekering van de mantelzorger (nog) niet, check dan de verzekering van de zorgvrager.


Heeft u een Persoons Gebonden Budget (PGB) met een vrij besteedbaar bedrag, dan kunt u daar de mantelzorgmakelaar uit vergoeden.


Enkele gemeenten vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar vanuit de WMO-gelden.

Sinds 1 januari 2019 bied ik ook gratis onafhankelijke cliƫntondersteuning aan mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in de regio's Midden-Brabant en West-Brabant. Zie https://www.clientondersteuningsecura.nl/ en https://www.clientondersteuningsecura.nl/werkgebied/


Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar als er sprake is van de combinatie van mantelzorg en werk. De inzet van een mantelzorgmakelaar werkt preventief en mogelijk dus tot reductie van ziekteverzuim. Informeer eventueel bij uw werkgever naar de mogelijkheid voor een bijdrage in de kosten.


Voor diensten die niet worden vergoed geldt een uurtarief. Afhankelijk van de hulpvraag wordt het tarief bepaald.


Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars, de BMZM. Uiteraard ben ik ook ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Tevens ben ik lid van de Beroepsvereniging van Cliƫntondersteuners voor Mensen met een Beperking, de BCMB en ingeschreven bij het Registerplein.


ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS