Helden Support

voor mantelzorgers

Wat kan ik voor u doen?

Ik kan voor de mantelzorger aan de slag op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en inkomen.
Daarbij kan ik regeltaken overnemen, zaken uitzoeken, bemiddelen, coördineren, meedenken.... 

Een aantal voorbeelden: 

 • organiseren van persoonlijke hulp op maat (zorgaanbieder, hulpmiddelen, vervoer, dagbesteding, respijtzorg, woningaanpassing)
 • begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WMO/Jeugdwet/Zorgverzekeringswet/WLZ
 • begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking
 • informatie geven welke zorg mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken
 • ondersteuning bij het proces om tot een PGB te komen
 • hulp bij het opmaken van zorgovereenkomsten
 • ondersteuning bij het invullen van formulieren
 • ondersteuning bij uw PGB-administratie
 • hulp bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift
 • contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, CAK, SVB..)
 • ondersteuning bij combinatieproblemen werk en zorg (verlofmogelijkheden/maatwerkoplossingen)
 • berekening van eigen bijdrage
 • .....
 • .....

 

Ervaringen van klanten, zie blad 'reacties'