Helden Support

voor mantelzorgers

Algemene informatie

Ik respecteer de privacy van bezoekers van de website en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 
Privacy-verklaring Helden Support.

Algemene voorwaarden Helden Support

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars, de BMZM
Uiteraard ben ik ook ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Tevens ben ik lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking,
de BCMB.